TARIEVEN


1. Tarief gerechtsdeurwaarders

Het tarief voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan.  Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen :

a) Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.

b) Het K.B. van 28 december 1950 (B.S., 30 december 1950) betreft het tarief voor akten in strafzaken.

 

2. Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/03/2011

Download de Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/03/2011 (pdf) hier.

 
Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
< 250,01 € 165,00 € 82,00 € 330,00 €
< 750,01 € 220,00 € 137,50 € 550,00 €
< 2.500,01 € 440,00 € 220,00 € 1.100,00 €
< 5.000,01 € 715,00 € 412,50 € 1650,00 €
< 10.000,01 € 990,00 € 550,00 € 2.200,00 €
< 20.000,01 € 1.210,00 € 687,50 € 2.750,00 €
< 40.000,01 € 2.200,00 € 1.100,00 € 4.400,00 €
< 60.000,01 € 2.750,00 € 1.100,00 € 5.500,00 €
< 100.000,01 € 3.300,00 € 1.100,00 € 6.600,00 €
< 250.000,01 € 5.500,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €
< 500.000,01 € 7.700,00 € 1.100,00 € 15.400,00 €
< 1.000.000,01 € 11.000,00 € 1.100,00 € 22.000,00 €
> 1.000.000,01 € 16.500,00 € 1.100,00 € 33.000,00 €
Niet in geld waardeerbaar 1.320,00 € 75,00 € 11.000,00 €
Alimentatievergoeding  Bedrag vordering = bedrag van een annuïteit

Voorzitter Arbeidsrechtbank

< 250,00 € 40,11 € 29,11 € 51,11 €
< 620,00 € 40,11 29,11 51,11
< 2.500,01 € 40,11 29,11 51,11
en niet in geld waardeerbaar
> 2.500,00 € 80,15 € 63,65 € 96,65 €

Arbeidsrechtbank

< 250,00 € 40,11 € 29,11 € 51,11 €
< 620,00 € 80,15 € 63,65 € 96,65 €
< 2.500,01 € 120,25 € 98,25 € 142,25 €
en niet in geld waardeerbaar
> 2.500,00 € 240,65 € 207,50 € 273,50 €

Arbeidshof

< 250,00 € 53,47 € 42,47 € 64,47 €
< 620,00 € 106,89 € 90,39 € 123,39 €
< 2.500,01 € 160,36 € 132,86 € 176,86 €
en niet in geld waardeerbaar
> 2.500,00 € 320,65 € 276,65 € 364,65 €
Art.I : zaak niet op rol ( ok bij hoger beroep ) RPV / IP = 0
Art.I : reeds op rol + volledige betaling RPV / IP = 1/4 Basisbedrag & max. 1.000,00 €
RPV = ook van toepassing in strafzaken

Opmerkingen:

Betaling na dagvaarding :

 • volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
 • volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS ( max. 1.000,00 € )
RPV door rechtbank toe te kennen in vonnis :
 • afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
 • summiere rechtspleging = minimum
 • uitspraak bij verstek = RPV minimum
 • onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
 • meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum
 • ook van toepassing in strafzaken
  • enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
  • vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
  • Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV

 

3. Gerechtelijke intresten

Vanaf 1 juli 1970 : 6,50 %
Vanaf 1 november 1974 : 8,00 %
Vanaf 1 augustus 1981 : 12,00 %
Vanaf 1 augustus 1985 : 10,00 %
Vanaf 1 augustus 1986 : 8,00 %
Vanaf 1 september 1996 : 7,00 %
Vanaf 1 januari 2007 : 6,00 %
Vanaf 1 januari 2008 : 7,00 %
Vanaf 1 januari 2009 : 5,50 %
Vanaf 1 januari 2010 : 3,25 %
Vanaf 1 januari 2011 : 3,75 %
Vanaf 1 januari 2012 : 4,25%
Vanaf 1 januari 2013 : 2,75%
Vanaf 1 januari 2014 : 2,75%

« Terug