SAMENSTELLING VAN DE ARRONDISSEMENTSRAAD
Syndicus Herman Ivo GOEYENS
Verslaggever Stijn SCHELDEMAN
Secretaris Daniel PALET
Penningmeester Wim GOUDEZEUNE
Leden Marc PRINCEN
Raf SMEETS (Kdt.)
Peter POOLS (kdt.)