MINNELIJKE INVORDERING

Hiermee wordt bedoeld : een poging tot minnelijke invordering van een schuld door bijvoorbeeld het versturen van een aanmaningsbrief, desgevallend gevolgd door een plaatsbezoek.

Ingeval via de minnelijke invordering géén betaling kan bekomen worden, is de gerechtsdeurwaarder de best geplaatste persoon om advies te geven over het al-dan-niet opstarten van een gerechtelijke procedure. De gerechtsdeurwaarder kent in de meeste gevallen de solvabiliteitstoestand van de schuldenaar en de uitvoeringsmogelijkheden. In bepaalde gevallen zal dan ook geadviseerd worden om géén procedure op te starten om zo niet-recupereerbare kosten te vermijden.


« Terug