Geuens, Paul (overleden - waarnemend Malcorps Kristel)Riddersstraat 18-20
3700 Tongeren


Tel: 012 / 21 66 06
Fax: 012 / 21 66 07

Contactfomulier