TAKEN


Volgt een niet-limitatieve opsomming van de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarders

Opstellen en betekenen van alle exploten

Opstellen en neerleggen van bepaalde verzoekschriften

Tenuitvoerlegging van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels, in uitvoerbare vorm

Bewarende en uitvoerende beslagen

Openbare gedwongen verkopingen van roerende goederen

Minnelijke verkopingen van roerende goederen

Openbare vrijwillige verkopingen van roerende goederen

Schattingen van roerende goederen

Vaststellingen van zuiver materiƫle feiten

Vaststellingen van overspel krachtens een beschikking verleend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Rechtskundige adviezen i.v.m. de taken van de gerechtsdeurwaarders

Minnelijke invordering

Hiermee wordt bedoeld : een poging tot minnelijke invordering van een schuld door bijvoorbeeld het versturen van een aanmaningsbrief, desgevallend gevolgd door een plaatsbezoek.

lees meer »